Kulaté stoly

V průběhu celého roku probíhají kulaté stoly na různá témata. Dne 17. září se v Praze konal další z nich, tentokrát na téma:

„LOTERIE, HAZARD, SÁZENÍ: LEGÁLNÍ A NELEGÁLNÍ TRH, JAKÉ JSOU ÚČINNÉ REGULACE, POTŘEBNOST DIFERENCIACE DANÍ, STRATEGIE MINIMALIZACE RIZIK A POMOC PATOLOGICKÝM HRÁČŮM – ZNÁME OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ?“

Přizváni byli odborníci, politici i zástupci industrií.

Témata, která byla diskutována: Hazardní hraní a loterie u nás i v zemích Evropské unie, legální a nelegální trh a jeho dopady, vhodné parametry regulace a vhodné parametry legislativy, vhodné daňové strategie, minimalizace rizik versus výběr daní, pomoc patologickým hráčům – ověřené metody a postupy, příklady dobré praxe.

Mezi hlavní cíle ThinkTanku Racionální politiky závislostí je vytvořit platformu pro otevřenou diskusi mezi odborníky, státní správou a klíčovými privátními společnosti na trhu, které vyrábí nebo dodávají produkty v dané oblasti. Ke kulatému stolu jsou přizváni i zástupci výrobců alkoholických nápojů a firem působících v této oblasti.