Kulaté stoly

V průběhu celého roku pořádáme kulaté stoly na různá témata.

Kulatý stůl proběhne

3. března 2020 od 10,30 hodin

v prostorách Sky room, Impact Hub Brno, Cyrilská 7, 602 00 Brno 

NA E-CIGARETY SE NEUMÍRÁ, CO TEDY ZPŮSOBILO ÚMRTÍ V USA? JSOU E-CIGARETY ROZUMNOU ALTERNATIVOU CIGARET NA ČESKÉM TRHU?

Pozvání k diskuzi u kulatého stolu přijali odborníci na své problematiky z různých oborů:

Mgr. Jindřich Vobořil,  Pg.Dip., bývalý národní protidrogový koordinátor, expert na oblast závislostí a konzultant pro oblast tvorby protidrogových politik v ČR i zahraničí

Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., lékařka a odbornice na oblast tabáku

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., lékařka, Klinika nemocí plicních a TBC, Fakultní nemocnice Brno

V pondělí 9. prosince od 12h se v Green Garden Hotelu v Praze konal další z nich, tentokrát na téma:

„JAK JE TO SE SMRTÍCÍMI ELEKTRONICKÝMI CIGARETAMI V USA? HROZÍ ÚMRTÍ I U NÁS? ANEBO JSOU ELEKTRONICKÉ CIGARETY VHODNOU ALTERNATIVOU KLASICKÝCH CIGARET NA ČESKÉM TRHU? KOUŘENÍ A ZDRAVÍ, CENA, MINIMALIZACE RIZIK.“

Pozvání k diskuzi u kulatého stolu přijali odborníci na své problematiky z různých oborů:

Tiskovou zprávu z akce naleznete zde:

Ve středu 11. prosince od 12h pak v Rock Café na Národní 116/20 v Praze jsme diskutovali na téma:

„MOŽNOSTI DOSTUPNOSTI KONOPÍ PRO INTENZIVNÍ UŽIVATELE KONOPÍ V ČR: CANNABIS SOCIAL CLUBS, KOMBINACE SUBSTITUČNÍ LÉČBY A KANABISOVÝCH KLUBŮ, SAMOPĚSTOVÁNÍ VERSUS NÁKUP LÉČEBNÉHO KONOPÍ A DALŠÍ ALTERNATIVY“

Pozvání přijali:

Tiskovou zprávu z akce naleznete zde:

Obě události najdete také na našem FB https://www.facebook.com/racionalnipolitikazavislosti/. Připojte se k našemu streamu!

Mezi hlavní cíle ThinkTanku Racionální politiky závislostí je vytvořit platformu pro otevřenou diskusi mezi odborníky, státní správou a klíčovými privátními společnosti na trhu, které vyrábí nebo dodávají produkty v dané oblasti.