Blog

Otevřený dopis předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi: Navrhovaná novela o konopí pro léčebné účely systémově situaci nevyřeší

18. 2. 2019

Vážený pane premiére,

dovolte mi reagovat prostřednictvím tohoto otevřeného dopisu na Váš příspěvek, který jste vydal na svém facebookovém profilu dne 3. února 2019 týkající se vyjádření k otázce dostupnosti léčebného konopí a k otázce jeho legalizace. V textu jasně deklarujete, že máte na stole novelu, která vyřeší současnou situaci v rámci dostupnosti léčebného konopí, a zároveň dodáváte, že k legalizaci nedojde.

Ministerstvo zdravotnictví s panem ministrem Adamem Vojtěchem (ANO) přichází s návrhem, aby konopí bylo hrazeno některým pacientům, a to pouze z 90 %, navíc s limitem 30 gramů měsíčně. Nejen, že výsledkem tak zůstane stále vysoká cena pro invalidního důchodce na lůžku, ale limit 30 gramů měsíčně je pro skutečně nemocného uživatele naprostý nesmysl. Navíc úhrada 10 % ze strany pacienta, aby konopí neunikalo na černý trh, nedává s ohledem na obrovskou velikost černého trhu žádný smysl.  

Minulý týden deklarovala VZP, že uhradí pacientce s roztroušenou sklerózou léčbu konopím, o kterou usiluje od roku 2016. Po letech soudních jednáních a mediálnímu boji tak máme první případ toho, že VZP hradí léčbu, která by měla být pro podobné pacienty již od roku 2013 naprostou samozřejmostí. Je skvělé, že jste dnes 17.2. 2019 opět na svém facebookovém profilu uvedl informaci, že pojišťovna zmiňované pacientce proplatí léčebné konopí v plné výši a potřebném množství, a to ještě dříve, než vstoupí v platnost nový zákon. Já se tedy ptám, co ostatní pacienti? Co lidé upoutaní na lůžku, jejichž hlas není slyšet v médiích? Bude se k nim přistupovat stejně? Budou mít k dispozici léčebné konopí v potřebném množství, když váš zákon navrhuje limit 30 gramů měsíčně?         

Pane premiére, rád bych tedy upozornil na z mého pohledu pochybení poradců, kteří doporučují novelu, jež neřeší situaci pro všechny, systémově a komplexně. Zároveň bych rád vyvrátil obavy z jiných možností přístupu k otázce konopí, a to nejen ke konopí pro léčebné účely. Všechny moderní přístupy poukazují na fakt, že největší riziko ohrožení dětí a mládeže v souvislosti s konzumací konopí představuje černý trh.

Novela tak děti nijak nechrání, konzumace mezi mladistvými klesat nebude. Opakovaně jsem spolu s mnoha dalšími odborníky a s celou řadou vědeckých důkazů upozorňoval minulé vlády i tu vaši, že právě prohibice se ukázala, jako špatné a extrémně rizikové řešení, vedoucí k nekontrolovatelnému černému trhu. Místo toho je nutné hledat nástroje regulace trhu tak, abychom mohli zavést skutečnou a kvalitní ochranu před škodami způsobenými návykovými látkami. Jinými slovy – černý trh je právě pro děti nejvíce rizikový. Konopí je dětem a mládeži lehce dostupné přes nekontrolovatelný tajný prodej.

Zastaralá rétorika prohibice svádí k domněnkám, že zákaz je řešením situace. Je to podobné jako s alkoholem a tabákem. Pokud bychom zavedli prohibici na alkohol a tabák, tak naše děti od rizik s těmito látkami nijak neochráníme. Navíc víme, že u mladistvých nelze oddělit návykové látky jako je konopí, alkohol, či tabák. Všechny studie ukazují, že startovací drogou bývá tabák s alkoholem. Pokud děti překročí některé hranice příliš brzy u drog legálních (hranice se uvádí pod 15 let), tak navazují další experimenty a problémové užívání dalších látek. Dokonce se ukazuje, že mladí lidé, kteří v dospívání zaexperimentují s tzv. marihuanou, ale pravidelné se neopíjí a nezačnou pravidelně kouřit tabákové výrobky, tak na takový experiment nijak nenavazuje další rizikové chování.

Dovolte mi zde tedy připomenout závěry expertní skupiny svolané za mého působení v roli národního protidrogového koordinátora České republiky. Pracovní skupiny se před lety účastnil i pan ministr Adam Vojtěch v roli zaměstnance Ministerstva financí.  Pracovní skupina definovala jasné kroky vedoucí k dostupnosti konopné látky pro potřebné pacienty. Ty však byly všechny zastaveny tehdejším ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem a nijak na ně současná vláda nenavázala a nedokázala uvést v praxi.

Od roku 2017 tak měla vláda k dispozici jasné návrhy, které by umožnily pacientům přístup ke konopí pro léčebné účely:

  1. Nutnost změnit parametry tendru vyhlášeném SÚKL/SAKL pro domácí pěstitele tak, aby se českým výrobcům vrátily náklady a cena konopí se výrazně snížila, a to alespoň na úroveň černého trhu.
  2. Změnit legislativu tak, aby bylo umožněno českým výrobcům konopí exportovat, vzhledem k obrovskému nárůstu poptávky v celé EU, včetně našich nejbližších sousedů. Podle odhadů se hodnota této komodity bude pohybovat do deseti let v řádu 500 miliard Kč ročně jen na trhu v EU.
  3. Okamžitě začít vzdělávat lékaře, aby se navýšil počet těch, kteří konopí předepisují.
  4. Změnit parametry úhrad ze zdravotního pojištění. Úhrady musí být hrazeny plně, ne 90 % a ne pouze individuální formou.

Důrazně vás tedy tímto vyzývám, abyste zvážili situaci ještě jednou a pustili k diskuzi experty na oblast návykových látek, kteří znají moderní a účelné přístupy k závislostním látkám a komplexnímu přístupu k řešení drogové problematiky.

S pozdravem,

         Jindřich Vobořil