Profil
Mgr. JINDŘICH VOBOŘIL, Pg.Dip., patří mezi přední tuzemské odborníky na drogovou problematiku, což dokládá jeho více než dvacetiletá zkušenost s vedením a rozvojem zdravotnických a sociálních služeb a programů. Působil také jako národní protidrogový koordinátor a ředitel sekce protidrogové politiky a sekretariátu RVKPP.

Od konce 90. let pracoval na zřizování, rozvoji a hodnocení komunitních služeb zejména v oblasti drogové prevence, léčby a rehabilitace. V letech 2000–2009 se aktivně podílel na přípravě komunitních protidrogových strategií i na projektech financovaných Evropskou komisí. Kromě tvorby strategických dokumentů autorsky přispíval i do odborných periodik a publikací.

Zahraniční zkušenosti

Své zkušenosti zúročil i v mezinárodním měřítku: lektoroval a rozvíjel komunitní a sociální poradenství v rámci projektů v Maďarsku, Srbsku, bývalých zemích Sovětského svazu a Ruské federaci. Téměř rok pracovně trávil v Afghánistánu, dále pracoval v zemích Latinské Ameriky, Bolívii, Kolumbii, Ekvádoru, Peru; přednášel na řadě zahraničních univerzit a na mnoha mezinárodních konferencích a workshopech. Jako konzultant pracoval mj. pro Evropskou komisi, OSN a Open Society Fund, nadace německé vlády GTZ, holandský Trimbo institut, nebo španělský Fiap apod.

Ve službách Podaných rukou

Před nástupem do funkce národního protidrogového koordinátora působil Jindřich Vobořil jako předseda a vrchní ředitel Společnosti Podané ruce o.p.s, jež se pod jeho vedením stalo jednou ze dvou největších neziskových organizací v České republice v oblasti drog. Podané ruce v současnosti poskytují komplexní systém služeb – od primární prevence přes terapeutickou komunitu, substituci, psychoterapeutickou pomoc, až po práci s uživateli drog ve vězení a to ve 48 centrech v ČR.

Pro Českou republiku

Poté, jako Národní koordinátor a výkonný místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky byl podřízen přímo premiérům České republiky. Před svým odchodem byl nejdéle sloužícím ředitelem při úřadu Rady.

Osobně se podílel na mnoha významných změnách v ČR jak v oblasti legislativy, tedy přípravu zákonů o návykových látkách, o hazardu a spolupodílel se na tvorbě významných vládních dokumentů. Sjednotil politiky legálních a nelegálních látek a hazardu v  integrovanou politiku. Vytvořil půdu pro přípravu zákona o hazardu a pod jeho vedením vznikla první studie o dopadech hazardu a následný pravidelný monitoring jeho dopadů.

Hlas České republiky v OSN

Jako hlava české delegace dosáhl Jindřich Vobořil mezinárodního věhlasu pro Českou republiku. Významně se například podílel na vyjednávání tzv. Outcome dokumentu podepsaného v roce 2016 Valným shromážděním OSN. Podílel se také na tvorbě Evropské strategie a Akčních plánech a celé řadě rezolucí, z nichž některé byly předložené a úspěšně dojednané za ČR v rámci OSN.

V rámci české národní politiky poukazoval na neřešené problémy například bezprecedentní dostupností legálních návykových látek mladším 18 let a vytvořil tak celospolečenský tlak na zásadní změny v této oblasti a dosáhl důležité legislativní změny v dané oblasti. Jako odborník na tvorbu zdravotně-sociální péče se zasloužil o významné navýšení rozpočtu pro moderní tvorbu těchto klíčových služeb pro osoby závislé a prevenci v dané oblasti.

Jindřich Vobořil

Jindřich Vobořil původně vystudoval Teologickou fakultu ukončenou státnicemi z pedagogiky a teologie na Univerzitě J. E. Purkyně v Olomouci (Mgr.). S titulem Pg.Dip. absolvoval John Moores University v Liverpoolu na fakultě aplikované psychologie se zaměřením na oblast užívání drog a závislostí. Certifikát poradenské kvalifikace získal na Greenwich College, London University v Londýně. V roce 2006 mu byl udělen postgraduální certifikát systemické psychoterapie v Institutu systemické terapie v Praze.


„Jako národní koordinátor jsem vždy prosazoval do české i EU strategie tzv. přístup minimalizace škod a rizik. Jako jediný vědecky ověřitelný přístup v oblasti „legálních“ závislostí je vyvážená politika kontroly a prevence, dekriminalizace závislých lidí a uživatelů návykových látek.“