Profil
Mgr. JINDŘICH VOBOŘIL, Pg.Dip. (*1966) patří mezi přední odborníky na drogovou problematiku, což dokládá jeho více než třicetiletá zkušenost s vedením a rozvojem zdravotnických a sociálních služeb a programů

Od konce 90. let pracoval na zřizování, rozvoji a hodnocení komunitních služeb zejména v oblasti drogové prevence, léčby a rehabilitace. Spolupracuje na přípravě komunitních protidrogových strategií i na projektech financovaných Evropskou komisí.

Kromě tvorby strategických dokumentů autorsky přispívá i do odborných periodik a publikací.

V letech 2010 až 2018 působil jako národní protidrogový koordinátor, výkonný místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) a ředitel Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Zahraniční zkušenosti

Své zkušenosti zúročil i v mezinárodním měřítku: lektoroval a rozvíjel komunitní a sociální poradenství v rámci projektů v Maďarsku, Srbsku, bývalých zemích Sovětského svazu a Ruské federaci. Téměř rok pracovně trávil v Afghánistánu, dále pracoval v zemích Latinské Ameriky, Bolívii, Kolumbii, Ekvádoru, Peru; přednášel na řadě zahraničních univerzit a na mnoha mezinárodních konferencích a workshopech. Jako konzultant pracoval mj. pro Evropskou komisi, OSN a Open Society Fund, nadace německé vlády GTZ, holandský Trimbo institut, nebo španělský Fiap a mnoho dalších.

Ve službách Podaných rukou

Před nástupem do funkce národního protidrogového koordinátora působil Jindřich Vobořil jako ředitel Společnosti Podané ruce o.p.s, jež se pod jeho vedením stala jednou ze dvou největších neziskových organizací v České republice poskytujících sociální a zdravotní služby pro osoby s problémem se závislostí a jejich blízkým.

Pro Českou republiku

Jako národní protidrogový koordinátor a výkonný místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky byl přímo podřízen čtyřem premiérům České republiky. Před svým odchodem byl nejdéle sloužícím národním protidrogovým koordinátorem České republiky.

Osobně se podílel na mnoha významných změnách v ČR v oblasti legislativy, spolupodílel se na tvorbě významných vládních dokumentů.

Prosadil přijetí tzv. integrované protidrogové politiky České republiky, tedy sjednocení politiky legálních a nelegálních látek a hazardu v jeden celek.

Hlas České republiky v OSN

Jako hlava české delegace dosáhl Jindřich Vobořil mezinárodního věhlasu pro Českou republiku. Významně se například podílel na vyjednávání tzv. Outcome dokumentu podepsaného v roce 2016 Valným shromážděním OSN. Podílel se také na tvorbě Evropské strategie a celé řady rezolucí, z nichž některé byly předložené a úspěšně dojednané za ČR v rámci OSN.

Jindřich Vobořil

Jindřich Vobořil vystudoval Teologickou fakultu ukončenou státnicemi z pedagogiky a teologie na Univerzitě J. E. Purkyně v Olomouci (Mgr.). S titulem Pg.Dip. absolvoval John Moores University v Liverpoolu na fakultě aplikované psychologie se zaměřením na oblast užívání drog a závislostí. Certifikát poradenské kvalifikace získal na Greenwich College, London University v Londýně. V roce 2006 mu byl udělen postgraduální certifikát systemické psychoterapie v Institutu systemické terapie v Praze.


„Jako národní koordinátor jsem vždy prosazoval do české i EU strategie tzv. přístup minimalizace škod a rizik. Jako jediný vědecky ověřitelný přístup v oblasti „legálních“ závislostí je vyvážená politika kontroly a prevence, dekriminalizace závislých lidí a uživatelů návykových látek.“