Volby do Evropského parlamentu
Jindřich Vobořil, kandidát do voleb do Evropského parlamentu

MOJE VIZE

Jsem pravicový liberál. Věřím v sociální politiku. Věřím v právní stát a budu bojovat proti státu policejnímu a totalitnímu.


ČEMU VĚŘÍM

Za hodnotami a principy, kterým věřím, jdu celý život!


MOJE PRIORITY

1/ SOCIÁLNÍ POLITIKA

Sociální politiku lze dělat pravicově, proto chci  v případě svého zvolení pracovat ve výborech, které jsou klíčové pro nastavování pravidel čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu. Chci, aby byl vyčleněn dostatek prostředků na péči o seniory, mladé rodiny s dětmi a na osoby zdravotně postižené

2/ MINIMALIZACE STÁTU A BYROKRACIE

Jsem proti přenášení nových pravomocí z národních států na EU. O záležitostech, které se týkají jednotlivých občanů, se má rozhodovat na těch místech, kde se dějí. Existují oblasti, o kterých by se nemělo rozhodovat ani v Bruselu, ani v Praze, ale například v Hustopečích.

3/ PROTIDROGOVÁ POLITIKA

Tato oblast zahrnuje legální i nelegální drogy, tedy vedle heroinu a pervitinu i alkohol a vedle konopí i tabák. Patří sem i tzv. nelátkové závislosti jako např. hazardní hrání či závislost na počítačích a mobilech. V této oblasti existuje mnoho závazných předpisů EU, které významně ovlivňují náš život, a je důležité, aby se na jejich revizi podíleli odborníci nejen z řad úředníků a odborníků, ale i z řad poslanců. Jsem zastáncem protidrogové politiky postavené na vyváženosti prevence a represe, protože důraz pouze na represi není efektivní.

4/ REGULACE KONOPÍ

V oblasti Regulace konopí podporuji jeho využití pro léčebné účely a větší dostupnost pro všechny pacienty, kteří ho skutečně potřebují. V oblasti jeho rekreačního užívání jsem pro to, abychom pečlivě sledovali zahraniční zkušenosti (např. Kanady, některých států USA, Uruguaye nebo Nizozemí) a zvažovali možnost obdobné úpravy i u nás či v celé EU, ovšem za podmínek rozumné regulace, která musí ochránit zejména děti a mladistvé.